De vuurdriehoek

De vuurdriehoek

Om brand te voorkomen, moeten we eerst begrijpen hoe brand ontstaat. Brand ontstaat als brandbare stof, zuurstof en temperatuur in de juiste verhouding aanwezig zijn. Dit stellen we voor aan de hand van de ‘vuurdriehoek’. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat 1 van de elementen van de vuurdriehoek niet aanwezig is. Bekijk thuis, op school, op het werk, … hoe je brand kunt vermijden.

De vuurdriehoek bestaat uit:

1) Brandbare stof

Brandbare stof vinden we overal om ons heen. Ga eens na wat er allemaal in je huis, op school, op het werk, … kan branden.

De brandbare stoffen worden onderverdeeld in brandklassen.

Brandklasse A: vaste stoffen vb. meubilair, textiel, …

Brandklasse B: brandbare vloeistoffen of stoffen die door temperatuur vloeibaar worden vb. frituurolie, benzine, …

Brandklasse C: gasbranden vb. aardgas, butaan, …

Brandklasse D: branden van lichte metalen vb. magnesium, kalium, …

2) Zuurstof

In onze lucht zit ongeveer 21% zuurstof. Een vlam dooft wanneer er minder dan 15% zuurstof aanwezig is.

3) Temperatuur

De temperatuur die nodig is om een brand te starten, hangt af van het soort brandbaar materiaal. In sommige gevallen is een kleine vonk al voldoende (sigaret, overbelasting elektrisch toestel, lucifer, statische elektriciteit, …) om een brand te starten.

Brand voorkomen!

We moeten zelf zorgen dat de 3 elementen van de vuurdriehoek (brandbare stof, zuurstof en temperatuur) niet met elkaar in contact komen. Neem dus zeker eens een kijkje op ‘Tick, Tick, Boom!’, ‘Laad steeds op onder een rookmelder!’ en ‘Speel niet met de hitte!’. Hier vind je zeer nuttige tips om brand te voorkomen.

Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan.


Campagnebeeld:


Actualiteit:


In de media: