Jaarlijks zijn er in België 20.000 woningbranden waarvan heel wat met dodelijke afloop.

Uit de brandpreventiemonitor 2018 van vzw Anpi en FOD Binnenlandse Zaken blijkt dat slechts 1 op 4 Belgen denkt aan brandveiligheid. 13% ligt helemaal niet wakker van rookmelders in huis. In Vlaanderen hangen slechts in 64% van de woningen één of meerdere rookmelders, vaak slecht of helemaal niet onderhouden. Slechts 1 op de 4 Belgen heeft een vluchtplan.

In 2018 vielen er 56 dodelijke slachtoffers door woningbranden. Vele van deze woningbranden en slachtoffers kunnen voorkomen worden. En jij kan daarbij helpen. Brandveiligheid is immers de verantwoordelijkheid van iedereen! Dus ook van jou! Leef brandveilig!


Dodelijke slachtoffers 2020 (update 08/03/2020)