Plaats een rookmelder boven je elektriciteitskast!

Plaats een rookmelder boven je elektriciteitskast!

Brandgevaar elektriciteitskast!

Plaats een rookmelder boven je elektriciteitskast. Ziet jouw elektriciteitskast er netjes uit en zijn alle kabels goed weggewerkt? Zorg dat er geen brandbaar materiaal in de buurt is. Een fout in je elektriciteitskast kan ernstige gevolgen hebben. Bij twijfel, laat je elektrische installatie keuren. Een keuring dient trouwens te gebeuren bij ingebruikname, om de 25 jaar, bij verzwaring van de installatie en bij verkoop.


Wist-je-datjes:

  • Plaats een rookmelder  in de buurt van je elektriciteitskast.
  • Zorg dat de elektriciteitskast goed bereikbaar is en dat je de hoofdschakelaar kent.
  • Zorg dat de ruimte rond de elektriciteitskast vrij is van brandbaar materiaal.

Campagnebeeld:


In de media: