Chemische producten!

Chemische producten!

SYMBOLEN HERKENNEN REDT LEVENS!

Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met kinderen. De nieuwe gevaarsymbolen kennen is de beste preventie. Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele wereld.


Wist-je-datjes:

  • Lees het etiket! Check de symbolen en volg de voorzorgsmaatregelen.
  • Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking.
  • Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen.
  • Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen. Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking.
  • Eerste hulp bij vergiftiging: bel het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel je het Europees noodnummer 112.
  • Herken de symbolen. (download hier)

Campagnebeeld:


Actualiteit:


In de media: