Brandveilig op school!

Brandveilig op school!

Brandveilig leven is niet alleen thuis belangrijk maar ook op school!

Heb jij al eens stilgestaan bij de brandveiligheid op school? Weet je kind wat te doen als er brand is op school? Kent je kind de verschillende pictogrammen die ophangen in de school? Brandveilig leven is niet alleen thuis belangrijk maar ook op school.


Wist-je-datjes:

  • Scholen hebben een intern noodplan en een “actiekaart brand”.
  • Scholen houden periodiek evacuatieoefeningen en evalueren deze. Vraag eens aan je kind of hij/zij weet welke stappen gevolgd moeten worden wanneer er brand uitbreekt en of hij/zij weet waar de verzamelplaats is. Zorg thuis ook voor een vluchtplan en oefen dit in met je kinderen.
  • Alle vluchtwegen en deuren moeten steeds vrij zijn.
  • Vluchtplattegronden hangen op, op verschillende plaatsen in het gebouw.
  • Gebruik nooit de lift in geval van brand.
  • Ken je zelf alle pictogrammen op de tekening? Ken je het verschil tussen uitgang en nooduitgang? Het is altijd een leuke activiteit om dit samen met je kinderen verder uit te zoeken.

Campagnebeeld:

 


Actualiteit:


In de media: